ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
31.03.2013 r
.

1. Życzenia świąteczne

Papież Benedykt XVI napisał: „Przez wydarzenia krzyża i zmartwychwstania, miłość Boża odkupiła świat i oświetliła historię”. W kontekście tych słów składam wszystkim serdeczne życzenia świąteczne. Wszystkim moim najbliższym Współpracownikom, kochanym Parafianom, miłym Gościom życzę, by przeżywanie tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego wzmocniło wiarę i oświetliło ciemne horyzonty naszego życia, abyśmy prostą drogą i zdecydowanie zmierzali ku ostatecznemu celowi życia jakim jest pełne zjednoczenie z Bogiem w wieczności. Życzę również zdrowia i wszelkiej pomyślności. Przeżyjmy te święta w gronie rodzinnym w jedności, miłości
i pokoju.
2. Podziękowania:

księdzu Wojciechowi, księdzu diakonowi Pawłowi, parafianom: panu Zbigniewowi Małeckiemu, państwu Soni i Tomaszowi Wojtyskom, panu Marcinowi Króliszewskiemu dziękuję bardzo serdecznie za piękne wykonanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego;
darczyńcom dziękujemy za ofiary na kwiaty, za żywność i ofiary pieniężne przekazane
w skarbonkach jałmużny wielkopostnej i do puszki w Wielką Sobotę;
paniom z Caritasu na czele z panią Krystyną Michniowską dziękuję za trud roznoszenia życzeń chorym, za przyjęcie i rozdzielenie żywności dla 60 rodzin;
szczególne podziękowanie składam młodzieży i panom, którzy pod przewodnictwem pana Stanisława Matuszewskiego zaciągnęli całodobową wartę przy Grobie Pańskim.
3. Informacje duszpasterskie
dzisiaj po Mszy św. 12:00 pobłogosławimy narzeczonych, za tydzień małżonków;
dziś po południu nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu;
jutro drugi dzień świąt Wielkanocnych. Porządek Mszy św. niedzielny. Taca w dniu jutrzejszym będzie przeznaczona na uczelnie katolickie w Polsce na KUL i Uniwersytet Papieski w Krakowie.
katecheza dla dorosłych w czwartek o 15:00 i 18:45;
w piątek, ze względu na oktawę Wielkanocy można spożywać pokarmy mięsne;
spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w sobotę o 18:00;
w przyszła niedzielę święto Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. Po Mszach św. będziemy mogli złożyć ofiarę do puszki na cele charytatywne.
W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy art. „Istota Zmartwychwstania Jezusa i jego historyczny wymiar”.
W tym tygodniu do wieczności odeszli:
śp. Andrzej Dobosz l. 66
śp. Adela Ciszewska l. 94.
Ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Piąta Niedziela Wielkiego Postu

17.03.2013 r.

1. W środę 13 marca br. został wybrany nowy Ojciec Święty, który obrał imię Franciszek. Całym sercem dziękujmy Bogu za taki dar łaski w naszych modlitwach osobistych
i wspólnotowych.
2. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy dzieci, za tydzień osoby samotne.
3. Tydzień w liturgii:
dziś Kościół rozpoczyna w liturgii okres pasyjny, czyli szczególne rozważanie Męki i Śmierci Chrystusa Pana. Na znak wyjątkowej żałoby krzyże przykrywa się fioletową zasłoną. Zachęcamy do uczczenia krzyży domowych. Ucałujmy na znak wiary, udekorujmy i zapalmy świecę;
Gorzkie Żale z nauką pasyjną dziś o 17:30;
we wtorek uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła powszechnego i wszystkich mężczyzn. Na każdej Mszy św. będziemy modlić się za ojców, mężów, synów, braci, by naśladowali swego patrona w czystej miłości i niezachwianej wierze. Uroczysta Msza św. w intencji Rzemiosła Częstochowskiego we wtorek o 11:00;
Droga Krzyżowa dla mieszkańców Częstochowy w piątek 22 marca – Alejami Najświętszej Maryi Panny. Początek o 19:00 na placu Daszyńskiego przy pomniku bł. Jana Pawła II. Młodzież, a szczególnie kandydaci do bierzmowania z naszej parafii biorą udział w miejskiej Drodze Krzyżowej. W naszej świątyni Droga Krzyżowa dla dzieci o 16:30, dla dorosłych o 17:15;
za tydzień w Niedzielę Palmową odbędą się diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży. Uroczystość rozpocznie się o 15:00 na placu przed archikatedrą. Msza św. dla młodzieży w archikatedrze o 16:00. W następną niedzielę – Niedzielę Palmową – przynosimy do kościoła skarbonki jałmużny wielkopostnej dla biednych.
4. Spotkania duszpasterskie:
katecheza dla dorosłych we czwartek o 15:00 i 18:45;
spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w sobotę o 18:00.
5. Rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej po Niedzieli Palmowej od 25 do 27 marca..
6. W piątek i sobotę udajemy się z posługą duszpasterską do chorych. Jeśli ktoś w ostatnim czasie zachorował i nie jest na naszej liście chorych to prosimy zgłosić taką osobę
w zakrystii, w kancelarii lub telefonicznie.
7. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły: „Prymat Papieża” oraz „Św. Józef wzorem ojca”.
8. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności:
śp. Alina Klama l. 84
Ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu
10.03.2013 r.

1. Dziś rozpoczynamy tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych i dzieci, które przeprowadzi o. Jan Kania – kapucyn. Program Mszy św. jak w każdą niedzielę.
W poniedziałek, wtorek i środę dorosłych zapraszamy na 9:00 i 18:00, dzieci starsze na 10:30, młodsze na 12:00. Po południu wszystkie dzieci przychodzą na 16:00. Spowiedź św. we wtorek dla dorosłych od 8:30 i od 17:30, dla dzieci szkolnych od 10:00. w dni rekolekcyjne od poniedziałku do środy nie będzie Mszy św. o 7:00. Intencje przyjęte na 7:00 będą odprawione o 9:00. Kto nie ma programu rekolekcji niech zabierze nasz miesięcznik „U Świętej Rodziny”.
2. We wtorek rozpoczyna się konklawe podczas którego zostanie wybrany nowy papież. Módlmy się bardzo serdecznie za księży kardynałów, aby otwarci na Ducha Świętego wybrali tego, którego Opatrzność Boża chce mieć na tym stanowisku.
3. Tydzień w liturgii:
Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy rodziny, za tydzień dzieci;
Gorzkie Żale z nauką pasyjną dziś o 17:30;
Droga Krzyżowa w piątek: dla dzieci o 16:30, dla dorosłych o 17:15, dla młodzieży po Mszy św. wieczornej.
4. Koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu częstochowskich chórów kościelnych,
a szczególnie „Basilica Cantans” w przyszłą niedzielę o 18:30.
5. Dziś i w dwie następne niedziele będziemy mogli złożyć ofiarę do puszki na kwiaty do Bożego Grobu.
6. Młodzież z klas II gimnazjum pisze podania do Księdza Arcybiskupa Metropolity z prośbą o przyjęcie do grona kandydatów do sakramentu bierzmowania, które złożą osobiście na Jego ręce w Niedzielę Palmową o 15:00. Natomiast wpisanie się na listę parafialną nastąpi we wrześniu w kancelarii parafialnej razem z rodzicami.
7. Dzisiejsza „Niedziela” jest z płytą pt. „Pielgrzym” z I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
8. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności:
śp. Andrzej Związek l. 51
Program rekolekcji
Rekolekcje Wielkopostne
dla dzieci i starszych
w Parafii Świętej Rodziny w Częstochowie
10-13 marca 2013 r.
Rekolekcje przeprowadzi
– o. Jan Kania – kapucyn


Niedziela, 10 marca 2013 r.

8.00 – Msza św. z nauką dla starszych
10.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży i starszych
12.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
17.30 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną
18.00 – Msza św. z nauką dla starszych

Poniedziałek, wtorek, środa,
11, 12, 13 marca 2013 r.

9.00 – Msza św. z nauką dla starszych
10.30 – Nauka dla dzieci ze szkoły podstawowej IV, V, VI
12.00 – Nauka dla dzieci ze szkoły podstawowej 0, I, II, III
16.30 – Nauka dla dzieci ze szkoły podstawowej
18.00 – Msza św. z nauką dla starszych

Wtorek 12 marca 2013 r.
– Dzień pojednania z Bogiem

Spowiedź Święta:
dla starszych od 8.00 i od 17.30
dla dzieci z klas III, IV, V, VI od 10.00
Ogloszenia duszpasterskie
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
03.03.2013 r.

1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy małżonków, za tydzień rodziny.

2. Tydzień w liturgii:
Gorzkie Żale z nauką pasyjną dziś o 17:30;
jutro św. Kazimierza Królewicza (żył w XVI w., był synem króla Kazimierza Jagiellończyka, dbał o biednych, dużo pokutował, spał na ziemi, nosił włosiennicę, ubierał się skromnie, długie godziny modlił się przed Najświętszym Sakramentem we dnie i w nocy, zmarł mając zaledwie 26 lat);
Droga Krzyżowa w piątek: dla dzieci o 16:30, dla dorosłych o 17:15, dla młodzieży po wieczornej Mszy św. - ok. 18:45.

3. Spotkania duszpasterskie:
zmiana tajemnic Różańca św. dziś o 17:00;
Arcybractwo Świętej Rodziny zapraszam jutro o 8:00;
dzieci pierwszokomunijne z rodzicami jutro o 17:50;
rodziców kandydatów do bierzmowania zapraszamy we wtorek o 18:00;
katecheza dla dorosłych w czwartek o 15:00 i 18:45;
Rycerstwo Niepokalanej zapraszamy w sobotę o 18:00.

4. W piątek – 8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy szczególnego błogosławieństwa Bożego, by w życiu naśladowały najpiękniejszą kobietę – Matkę Bożą. Życzymy również zdrowia i dużo życzliwości od najbliższych, a szczególnie od mężów i dzieci.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy tegoroczne Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, wygłosi je o. Jan Kania – kapucyn. Zakończenie rekolekcji w środę – 13 marca br. program jest wydrukowany w naszym miesięczniku „U Świętej Rodziny” - zabierzmy po jednym egzemplarzu dla siebie i dla sąsiadów. Prosimy wszystkich, a szczególnie chorych, o modlitwę w intencji tych rekolekcji, aby przyniosły błogosławione owoce.

6. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły: „Schodzi ze sceny świata do ciszy klasztoru” - mowa o Benedykcie XVI, „Eucharystia w nowym Testamencie”
- o uczestnictwie w niedzielnej Mszy św. Polecamy też artykuły o „żołnierzach wyklętych”. Prosimy zabrać i przeczytać gazetkę pt. „Dobre nowiny”.

7. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności:
śp. Zygmunt Pawlus l. 60
Ogłoszenia duszpasterskie
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła
30.09. 2012 r.

1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy narzeczonych, za tydzień – małżonków
2. Tydzień w liturgii:
1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe dla starszych o 17:15, dzieci zapraszamy na to nabożeństwo w poniedziałki, środy i piątki na 16:30;
jutro św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła (żyła w XIX w., jako karmelitanka szła do Boga „małą drogą dziecięctwa Bożego”, czyli bezgranicznie zaufała Opatrzności Bożej, zmarła mając 24 lata);
we wtorek świętych Aniołów Stróżów (aniołowie ochraniają nas, wspierają, upominają, bronią w niebezpieczeństwach i strzegą od złego pod warunkiem, że ich słuchamy);
w czwartek św. Franciszka z Asyżu (żył 800 lat temu, kochał Boga ponad wszystko, jest patronem ekologów, aktorów, więźniów i szczególnym orędownikiem pokoju);
w piątek św. siostry Faustyny Kowalskiej (żyła w XX wieku, należała do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Pan Jezus wybrał ją do przekazania światu orędzia Miłosierdzia Bożego).
w tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota października. Dzieci będziemy spowiadać w piątek od 16:00. po spowiedzi dzieci pozostają na nabożeństwo różańcowe.

3. Spotkania duszpasterskie:
z Arcybractwem Świętej Rodziny jutro o 8:00
z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi jutro o 18:00, bardzo prosimy wszystkich rodziców o przybycie ze względu na ustalenie stroju pierwszokomunijnego.
katecheza dla dorosłych w czwartek o 15:00 lub 18:45.

4. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuł „Różaniec w moim życiu” są to swiadectwa o tej pięknej modlitwie.
5. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności:
śp. Maria Wilczyńska l. 90

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła
23. 09. 2012 r.

1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy osoby samotne, za tydzień – narzeczonych.
2. Tydzień w liturgii:
we wtorek bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera ( jako zakonnik prowadził surowe, pokutnicze życie, był słynnym kaznodzieją, zmarł w Wielkim Poście 1505 r. głosząc słowo Boże),
w czwartek św. Wincentego à Paulo, prezbitera (założył dwa zgromadzenia – Księży Misjonarzy i Siostry Miłosierdzia, jest patronem dobroczynności),
w piątek św. Wacława, męczennika (żył w IX w., jako władca Czech utwierdzał wiarę, został zamordowany na polecenia swojego brata Bolesława),
w sobotę Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

3. Spotkania duszpasterskie:
w czwartek katecheza dla dorosłych. Chętnych zapraszamy na 18:45 lub na 15:00.
kandydatów do bierzmowania z pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na spotkanie w piątek na 18:00.

4. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuł „Proroczy kaznodzieja” - ukazujący postać ks. Piotra Skargi, kapłana którego słuchali nawet królowie oraz „Co dalej z Telewizją Trwam” - który przybliża kwestię podziału miejsc na cyfrowym multipleksie.
5. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności:
śp. Mieczysław Gaudy l. 65
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło